Ouderenzorg

.

Er zijn reeds heel wat voorzieningen voor thuiszorg en intramurale zorg voor ouderen. Hoe dan ook heeft de Corona pandemie aangetoond dat we zolang mogelijk onze ouderen moeten trachten thuis te houden en hun maximale zorg aan huis aanbieden. We moeten evenwel bedacht zijn op het gevaar van vereenzaming in die context. In die zin moet verder ingezet worden op de uitbouw van ons dienstencentrum en satellieten hiervan.

Huisbezoeken door maatschappelijk werkers, straathoekwerkers en ander personeel is hiervoor dan ook van ontzettend belang

Gezonde huisvesting met goede hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn van groot belang. De uitrol van service flats moet in die zin verder gefaciliteerd worden

Komt de bejaarde omwille van zijn gezondheid of handicap (denk aan dementie) toch in een woon-en zorgcentrum terecht, dan moeten ook deze modern geconcipieerd worden met veel open ruimten en buitenlucht.