Onderwijs

.

Elk kind moet toegang hebben tot kwaliteitsvol onderwijs. Een samenwerking tussen de verschillende netten en inrichtende machten is in deze onontbeerlijk. Schaalvergroting creëert meer middelen

Pluralisme moet de regel zijn. Er moet plaats zijn tot onderwijs in godsdienst net zo goed als in vrijzinnige moraal.