Veiligheid en verkeer

.

Veiligheid is onder andere een gevoel van veiligheid ten aanzien van misdaad. Daar hoort naar moderne normen een moderne en waakzame politiemacht voor te functioneren. Politie zichtbaar en ten dienste van de burger. Daartoe zal Nieuw Kuurne indien zij kan meebesturen een beslissende rol in de politieraad spelen. Ook het BIN (buurtinformatienetwerk) dient maximaal ondersteund te worden.

Veiligheid is ook hot item in het verkeer. Omwille van de opwarming van het klimaat en tevens en de gezondheid te bevorderen wordt aan de fitte mensen aangeraden de fiets te gebruiken voor verplaatsingen binnen de gemeente. Oudere minder valide mensen en mensen met een handicap zijn daar evenwel niet toe in staat. De ruimtelijke ordening moet er dus één zijn van stoppen met alles vol te bouwen, aanleggen van veilige straten, fietspaden en voetpaden. Voor de minder mobiele inwoner van Kuurne moet er nog voldoende parkeergelegenheid voorzien worden vooral in de nabijheid van de winkels en het centrum