Welzijn en gezondheid

.

Op gemeentelijk gebied kan ook een steentje bijgedragen worden voor de gezondheidszorg. Dit zal voornamelijk een werk van preventie zijn: heroprichten van een gemeentelijke preventiewerkgroep.

Voor het algemeen welzijn is het ook belangrijk actie te ondernemen tegen het overdreven zwerfvuil zowel actief opruimen als repressief tegenover de vervuiler. Ook op het bedrijvenpark moet samen met de ondernemingen gezocht worden voor een gezonde en veilige omgeving.