Opiniestuk over nieuwe school.

.

Onze mening over het prestigeproject ‘De nieuwe school’ op de steentjesparking op de site ‘Hippodroom’:

In een niet zover verleden was het basisonderwijs in Vlaanderen georganiseerd door religieuzen. Die hebben daar dan ook een duidelijke verdienste aan. Ook de gemeentescholen waren hoofdzakelijk katholiek geïnspireerd. In de jaren vijftig van vorige eeuw, onder impuls van vrijzinnige politici werd toen werk gemaakt van rijksscholen. Discussies over subsidiëren van het katholiek onderwijs (minister Collard) leidde tot een heuse schoolstrijd. Kort gezegd op heden kan men kiezen bijvoorbeeld te Kuurne tussen vrij scholen, katholieke zuil als inrichtende macht en pluralistische scholen met als inrichtende macht de gemeente of de Vlaamse gemeenschap: het GO.

Huidige toestand te Kuurne: twee plualistische gemeentescholen (Wijzer en Pienter) zijn om logistieke redenen of een tekort aan leerlingen niet langer levensvatbaar. Het vrij onderwijs in de Kortrijksestraat is aan een ingrijpende uitbreiding bezig. Het gemeentebeleid heeft besloten en is gestart met de ontwikkeling van een prestigieus project met het optrekken van een nieuwe school met sportstadium op de gronden van de hippodroom (kostprijs: meer dan 8 miljoen euro). Vanuit het standpunt van Nieuw Kuurne is dit een overbodige school en op Kuurnse maat een veel te duur project.

Ik schets hier het volwaardig alternatief dat er zorg voor draagt dat het aanbod van pluralistisch onderwijs (zegge gemeentelijk) niet moet inboeten. Op wijk Sint-Pieter is op heden een schooltje ingericht door het vrij onderwijs, dat zeer goed draait. Indien het gemeentebeleid had gekozen voor een publiek-private samenwerking kon hier heel wat middelen bespaard worden. Met een goed doorwerkt convenant kon een deel van de Sint-Pieters kerk ingericht worden met klassen. Op heden wordt deze kerk onderbenut en zou nog steeds ruimte genoeg overblijven om erediensten te organiseren. Voor specifieke onderwijsvakken van godsdienst en moraal, kunnen de klassen dan opgesplitst worden in een klas waar ofwel het ene of het andere wordt onderwezen. Zo blijft het confessionele en het pluralistische gerespecteerd. Men zorgt voor een goed toezicht voor de kinderen die de Brugsesteenweg moet oversteken met gemachtigde opzichters zo danig dat veiligheid gegarandeerd wordt. Voor die kinderen die vroeger naar de Pienter school gingen, blijft de toegang tot het onderwijs op een aanvaardbare afstand. Voor de kinderen die naar de school Wijzer gingen is de afstand naar de Centrumschool of de VLS ook verre van onoverbrugbaar.

Op vandaag moet samenwerking tussen de inrichtende machten het sleutelwoord zijn, in plaats van elkaar te bekampen om de grootste te worden met de beste infrastructuur!

Op die manier kunnen heel wat middelen bespaard worden en blijft de variatie in aanbod staande. Want weet dat heel wat middelen nog nodig zullen zijn voor onze gemeente inzake aanpak van vergrijzing, toenemende armoede (niet in het minst wanneer het puin van de Covid-crisis zal moeten geruimd worden), infrastructuurwerken (het was schrikken bij het zien de mening van de fietsmakkers, die wel zeer streng blijken te zijn) e.a.