jaarrapport 2021

Dit rapport werd opgemaakt door de burgerbeweging ‘Nieuw Kuurne’. Hierbij werpen wij, als oppositiepartij in de gemeenteraad,  een blik op het gevoerde beleid gedurende 2021 door de meerderheidspartijen CD&V, VOORUIT, GROEN en N-VA. Daarbij werd rekening gehouden met de effectieve beslissingen en de bijgestuurde beleidsplannen van deze bestuursmeerderheid.

Zoals vorig jaar aangehaald zijn er twee belangrijke zaken die ronduit slecht worden beheerd.

We moeten hier tot ten treurige toe herhalen dat :

–       de verhoging van de gemeentebelasting op de onroerende voorheffing in 2020 totaal onnodig was ( dat blijkt uit de jaarrekeningen);

–       de investeringswoede buiten proportie is met een aantal onnodige luxeprojecten zoals de bouw van een nieuwe gemeenteschool, de aanleg van een bikepark, de centrumvernieuwing, de realisatie van het Vlaspark wat een blanco-cheque is aan intercommunale Leiedal.

Volgens de laatste versie van het meerjarenplan opgemaakt door de meerderheid op 16 december zal dit de schuldenlast op het einde van de legislatuur zijn :

–       Schulden lange termijn      :  2021 – € 15.122.000

naar  2025 – € 23.000.000

–       Totale financiële schulden : 2021 – € 16.752.000

naar 2025 – € 23.000.000

 

Volgens de berekeningen van onze burgerbeweging zijn de meerderheidspartijen enorm overmoedig naar investeringen toe.  De schuld bouwt zich gestaag op. Geld lijkt helemaal geen probleem binnen onze gemeente. Men lijkt te vergeten dat de opgebouwde schulden ooit terugbetaald moeten worden. Daardoor zal tijdens de volgende legislaturen de aan zet zijnde meerderheid gebukt gaan onder deze schuldenlast waardoor er geen mogelijkheden meer zullen overblijven om aan regulier beleid te doen.

Ondanks de vele en schone slogans tot ontharding en vergroening blijkt de meerderheid er totaal niet in te slagen om deze waar te maken. Bijna op elke gemeenteraad in 2021 moest er opnieuw gestemd worden over de aanleg van een nieuwe verkaveling. (Kuurne blijft de speeltuin van alle bekende bouwpromotoren). Deze werden allemaal goedgekeurd zonder veel kritische bedenkingen. Hoeveel m² bijkomende verharding werd aan een zorgwekkend tempo in 2021 aangebracht enkel door nieuwe verkavelingen?

Kuurne scoort met 37% nu al het slechts in Vlaanderen inzake verharding en men doet gewoon verder. De partij GROEN hebben we tijdens deze stemmingen in de gemeenteraad dit nooit horen tegenspreken, waaruit we moeten concluderen dat zij voluit dit beleid mee ondersteunen.

Als je daarnaast ziet wat de gemeente op korte termijn zelf bijkomend zal verharden door de bouw van een overbodige school aan de hippodroom en de verharding van een deel van het binnenterrein hippodroom voor de aanleg van een bikepark, dan moeten we toch concluderen dat de huidige bestuursmeerderheid lak heeft aan dit item.

We durven ons dan ook af te vragen wat de meerwaarde is van deze partij in de bestuursmeerderheid van onze gemeente als men het basis-bestaansrecht van GROEN zelf niet onderschrijft.

Door de voorbereidende werken voor de centrumvernieuwing  en de centrumstraten was het voor de weggebruiker in 2021 niet evident om daar op een goed en veilige manier mee om te gaan. Aangezien dit een overgangsfase is hebben we daar begrip voor. Hopelijk worden de opmerkingen zoals gemaakt in 2020 meegenomen in de centrumvernieuwing.

Als Nieuw Kuurne zijn we zeer begaan met de vrijheid van geloofsovertuiging en de gelegenheid voor mensen om samen hun liturgie te beleven en hun kerkdienst te vieren. Burgerbeweging Nieuw Kuurne stelt echter vast dat de kerken als gebouwen op vandaag in hun gebruik onderbenut zijn en op jaarbasis zeer veel geld kosten aan ieder van ons. Het openstellen van deze gebouwen voor andere activiteiten, zonder afbreuk te doen aan de essentie van een dergelijk gebouw, zou daardoor de groeiende kritiek rond de kosten ervan kunnen temperen.

 

Tot onze spijt moeten wij vaststellen dat niet in het minst een aanvang wordt gemaakt rond een efficiënter gebruik van deze gebouwen. Blijkbaar ligt dit te gevoelig en geen item voor de meerderheid !

Vraag is wanneer daar rond eens werk zal gemaakt worden ?

Wegens de pandemie-regels was het niet gemakkelijk voor dit deeldomein om een goed evenwicht te vinden wat kon en mogelijk was . Volgens ons aanvoelen werd er te weinig aandacht besteed aan de ondersteuning van het verenigingsleven en de  financiële problemen naar overleving en de toekomst ervan.

Om de meest schadelijke gevolgen van de covid-19 pandemie voor de zwaksten uit onze samenleving te ledigen werd in samenwerking met het Sociaal Huis een goed vangnet opgezet. Tal van goede maatregelen zowel voor personen/gezinnen en kinderen werden uitgewerkt.

Hier hoort dan ook een dikke proficiat bij !

Zelfde opmerking als in 2020 . Samenwerking tussen de onderwijsnetten zou hier het codewoord moeten zijn ! Niks hiervan te bespeuren. Elk net gaat verder en bouwt nieuwe scholen. Wat een gemiste kans en wat een verspilling van ruimte en overheidsgeld! Hierin schiet de bestuursmeerderheid schromelijk tekort !

In 2019/2020  werd een inhaalbeweging gedaan naar de verbetering van de kwaliteit van het lokaal wegennet. In tal van straten werd een nieuwe toplaag en belijning aangebracht!

Algemeen oordeel van onze burgerbeweging “Nieuw Kuurne” over 2021 op voornoemde beleidsdomeinen :

Resultaat 43,3 op 100 – niet geslaagd!  Dikke buis!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...